REGION BEZ HRANIC

SPOLEČNĚ PRO ČESKOU REPUBLIKU A BAVORSKO

REGION OHNE GRENZEN

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Číslo projektu: 68

Termín realizace:  01. 09. 2017 – 29. 02. 2020

Financováno: z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020

Hlavní partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

Projektový partner: Univerzita v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik

Asociovaný partner: Svaz měst a obcí České republiky

Navrhovaný projekt si klade za cíl napomoci formulovat systémová řešení pro postupné překonávání  legislativních, právních a správních bariér pro přívětivou přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko.

Dalším cílem projektu je  podporovat atraktivnost života lidí v regionu Česko-Bavorsko a podporovat zájem investorů o společný region postupným odstraňováním právně správních překážek.

AKTUALITY

Příspěvek na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj

Dne 22. listopadu 2018 přestavila doc. JUDr. Monika Forejtová a Mgr. et Mgr. Milan Severa aktivity projektu na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy. Děkujeme tímto organizátorům fóra za možnost prezentovat projekt,...

Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce

Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic,...

Svaz měst a obcí

Dne 27. 3. 2018 se JUDr. Vladislav Vnenk zúčastnil setkání se zástupci Svazu měst a obcí, kde byl představen projekt a byla domluvena následná spolupráce.

Bayern Handwerk International

Vstoupili jsme v kontakt s panem Pavlem Pulcem. Byla domluvena následná spolupráce s tím, že dojde k identifikaci překážek v souvislosti s příhraničním poskytováním služeb.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dne 27. 6. 2018 proběhla návštěva HZS PK, kde bylo komunikováno s Ing. Jiřím Bártkem. Byly diskutovány otázky fungování příhraniční spolupráce HZS na české a bavorské straně.

Regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg

Dne 20. 6. 2018 byla navštívena regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v rámci příhraniční spolupráce.

Schwandorf 10. 4. 2018

Dne 10. 4. 2018 bylo navštíveno česko-německé centru policejní spolupráce, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v oblasti policejní spolupráce mezi ČR a Německem.

Nuclear energy conference 2018; Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky.

Dne 11. 4. 2018 se dva členové týmu 3 zúčastnili konference s názvem: Nuclear energy conference 2018; Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky. Tato konference byla pořádána organizacemi: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Hnutím DUHA a sdružením...

Projektové setkání všech členů týmu 28. 6. 2018 v Plzni

Dne 28. 6. 2018 proběhlo projektové setkání všech členů týmů (českých i německých) v rámci projektu. Předmětem schůzky bylo zejména shrnutí činnosti týmů za předcházející období a dále stanovení témat pro nadcházející workshopy a dále i návrhy pro PROMO - letáčky,...

Česko – Bavorsko

V rámci projektu: Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví jsou zpracovávána tři témata. Prvním je oblast sociálního práva, která se zejména zaměřuje na příhraniční spolupráci...

15 + 13 =

Poskytovatelé

Partneři

Asociovaný partner