Česko – Bavorsko

V rámci projektu: Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví jsou zpracovávána tři témata. Prvním je oblast sociálního práva, která se zejména zaměřuje na příhraniční spolupráci...