WORKSHOPY

WOKSHOPY

První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

Cílem projektu je podpořit postupné překonávání překážek v přeshraniční spolupráci mezi obcemi a dalšími aktéry v česko-bavorském pohraničí. V současné době existují četné dohody a kooperace (oblast ochrany životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství a dohody mezi složkami záchranných sborů), což dokazuje realizovatelnost a částečnou úspěšnost přeshraniční spolupráce. Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme prezentace z workshopů ke stažení.

 

KRÁTKÉ SHRNUTÍ HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU

Ve středu zájmu projektu stojí tyto oblasti:

a) veřejná správa (EUREGIO EGRENSIS a Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) jsou referenčním kritériem a příkladem dobré praxe i pro ostatní regiony a  pro podporu kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí (např. při hlášení a organizace akcí),

b) hospodářství (se zaměřením na užší spolupráci při přípravě strategických infrastrukturních projektů s přeshraničním dopadem (s cílem zvýšit míru přijetí významných projektů v příhraničí díky účasti sousední země a/nebo obyvatelů sousední země) a zlepšení právního a administrativního prostředí pro podnikatele v příhraničí)

c) sociální věci a zdravotnictví (např. spolupráce mezi složkami záchranných sborů)

WORKHOP – PLZEŇ 2019

pořádal český partner za účasti zástupců německého partnera pro české aktéry v příhraničí

(pro nejméně 20 účastníků)

 

WORKSHOP  – PASSAU 2019

pořádal německý partner za účasti zástupců českého partnera pro německé aktéry v příhraničí (pro nejméně 20 účastníků)

Cíl: zahájit tvorbu seznamu odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a zlepšení administrativních postupů, které budou předány oprávněným orgánům na příslušných rozhodovacích úrovních (včetně průběžných rozhovorů a jednání s těmito orgány)

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP – PLZEŇ 2020

společný závěrečný workshop pořádají partneři společně na území České republiky pro německé i české aktéry (pro 40 účastníků).

Výstupem závěrečného workshopu bude:

  • ustavení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci, která se stane možným partnerem pro rozšíření praktické spolupráce,
  • tvorba manuálů postupů „kuchařek“ pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných oblastech a pro sdílení dobré praxe
  • sociální networking a sdílení dobré praxe

AKTUALITY

První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko - Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme...

Pozvánka na společné česko – německé workshopy v Plzni a v Pasově

Pozvánka na dva společné česko - německé workshopy v Plzni (15. března 2019) a v Pasově (22. března 2019) v rámci projektu č. 68 - Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravonictví...

Příspěvek na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj

Dne 22. listopadu 2018 přestavila doc. JUDr. Monika Forejtová a Mgr. et Mgr. Milan Severa aktivity projektu na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy. Děkujeme tímto organizátorům fóra za možnost prezentovat projekt,...

Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce

Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic,...

Svaz měst a obcí

Dne 27. 3. 2018 se JUDr. Vladislav Vnenk zúčastnil setkání se zástupci Svazu měst a obcí, kde byl představen projekt a byla domluvena následná spolupráce.

Bayern Handwerk International

Vstoupili jsme v kontakt s panem Pavlem Pulcem. Byla domluvena následná spolupráce s tím, že dojde k identifikaci překážek v souvislosti s příhraničním poskytováním služeb.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dne 27. 6. 2018 proběhla návštěva HZS PK, kde bylo komunikováno s Ing. Jiřím Bártkem. Byly diskutovány otázky fungování příhraniční spolupráce HZS na české a bavorské straně.

Regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg

Dne 20. 6. 2018 byla navštívena regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v rámci příhraniční spolupráce.

Schwandorf 10. 4. 2018

Dne 10. 4. 2018 bylo navštíveno česko-německé centru policejní spolupráce, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v oblasti policejní spolupráce mezi ČR a Německem.

Nuclear energy conference 2018; Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky.

Dne 11. 4. 2018 se dva členové týmu 3 zúčastnili konference s názvem: Nuclear energy conference 2018; Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky. Tato konference byla pořádána organizacemi: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Hnutím DUHA a sdružením...